Účinky Xanthigenu při regulaci hmotnosti obézních premenopauzálních žen s nealkoholickým ztučněním jater a normálním jaterním tukem

Abstraktní

Cíl: Zkoumat účinky Xanthigenu (fukoxanthin z hnědé mořské řasy + olej ze semen granátového jablka (PSO)) na tělesnou hmotnost, tělesný tuk, jaterní lipidy a biochemii krve; a Xanthigen a jeho jednotlivé složky na klidový energetický výdej (REE) u obézních, nediabetických dobrovolnic s nealkoholickým ztučněním jater (NAFLD) a normálním obsahem jaterního tuku (NLF).

Metody: Šestnáctitýdenní, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. Údaje o potravinových záznamech, složení těla, REE (pouze 41 dobrovolníků s NAFLD) a analýza vzorků krve byly hodnoceny týdně po dobu 16 týdnů u 151 nediabetických, obézních premenopauzálních žen s obsahem tuku v játrech nad 11 % (NAFLD) n = 113 a nižším 6,5 % (NLF) n = 38.

Výsledky: Xanthigen-600/2,4 mg (300 mg PSO + 300 mg extraktu z hnědé mořské řasy obsahující 2,4 mg fukoxanthinu) vedl ke statisticky významnému snížení tělesné hmotnosti (skupina 5,5 +/- 1,4 kg NAFLD a skupina 4,9 +/- 1,2 kg NLF, p < 0,05), obvod pasu (pouze skupina NAFLD), tělo (3,5 +/- 1,9 kg skupina NAFLD, p < 0,001; 3,6 +/- 0,7 kg skupina NLF, p < 0,05) a obsah tuku v játrech, jaterní enzymy (NAFLD pouze skupina), sérové ​​triglyceridy a C-reaktivní protein. Ke snížení hmotnosti a snížení obsahu tělesného a jaterního tuku došlo dříve u pacientů s NLF než u pacientů s NAFLD. Fucoxanthin (> 2,4 mg) a Xanthigen-400/1,6 mg (200 mg PSO + 200 mg extraktu z hnědé mořské řasy obsahující 1,6 mg fukoxanthinu) významně zvýšily REE u subjektů s NAFLD ve srovnání s placebem.

Závěry: Xanthigen podporoval hubnutí, snižoval obsah tělesného a jaterního tuku a zlepšoval jaterní testy u obézních nediabetiček. Xanthigen a Fucoxanthin také zvýšily REE. Tento produkt lze považovat za nadějný doplněk stravy v léčbě obezity.

 

Citováno podle

 
Zpět do obchodu